Helaas door ziekte van Annemiek zullen er geen workshops Intuïtief Beeldhouwen meer plaats vinden, ook niet in de toekomst.

We wensen Annemiek heel veel sterkte